Βρίσκεται εδώ και 3 μέρες στην οδό Άνδρου στο δάσος Χαϊδαρίου με κολάρο και λουρί να κρέμεται.

Βρίσκεται εδώ και 3 μέρες στην οδό Άνδρου στο δάσος Χαϊδαρίου με κολάρο και λουρί να κρέμεται.
Βρίσκεται εδώ και 3 μέρες στην οδό Άνδρου στο δάσος Χαϊδαρίου με κολάρο και λουρί να κρέμεται. Αν το έχει χάσει κάποιος ας επικοινωνήσει

0 comments:

Μπορείς να βοηθήσεις?