Βρέθηκε σκυλίτσα στον Ασπρόπυργο με χαρακτηριστικό λουράκι που έχει διπλή αλυσίδα

Βρέθηκε σκυλίτσα στον Ασπρόπυργο με χαρακτηριστικό  λουράκι που έχει διπλή αλυσίδα
Βρέθηκε αυτή η σκυλίτσα στον Ασπρόπυργο. Δείχνει να έχει χαθεί από κάποιο σπίτι, είναι πολυ υπάκουη και δείχνει να ακούει στη βασική υπακοή πολυ φιλικη. Δεν γνωρίζω αν έχει τσιπακι. Χαρακτηριστικό το λουράκι της που έχει διπλή αλυσίδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6987358097

0 comments:

Μπορείς να βοηθήσεις?