Ο μεγαλόσωμος αυτός σκυλάκος κυκλοφορεί στην οδό Σπάτων και Ολυμπιονικών στον Γέρακα. Τον αναγνωρίζετε?

Ο μεγαλόσωμος αυτός σκυλάκος κυκλοφορεί στην οδό Σπάτων και Ολυμπιονικών σοτν Γέρακα. Τον αναγνωρίζετε? Επικοινωνία

0 comments:

Μπορείς να βοηθήσεις?