Καθαρόαιμο μπουλ τερριε δεμένο έξω από το κυνοκομειο Ρόδου. Το ψάχνει κάποιος?

Καθαρόαιμο μπουλ τερριε δεμένο έξω από το κυνοκομειο Ρόδου. Το ψάχνει κάποιος?
Follow link

0 comments:

Μπορείς να βοηθήσεις?