Βρέθηκε στην περιοχή του σταδίου στο Αιγάλεω αρσενικό σκυλάκι, χωρίς τσιπ/κολλάρο.

Βρέθηκε στην περιοχή του σταδίου στο Αιγάλεω αρσενικό σκυλάκι, χωρίς τσιπ/κολλάρο.
Βρέθηκε στην περιοχή του σταδίου στο Αιγάλεω αρσενικό σκυλάκι, χωρίς τσιπ/κολλάρο. Φιλικός και εξοικιωμένος με παιδιά και άλλα σκυλιά. Επικοινωνία

0 comments:

Μπορείς να βοηθήσεις?