Βρέθηκε στην Πειραϊκή, κοντά στο νοσοκομείο Μεταξά άσπρο θηλυκό σκυλάκι.

Βρέθηκε στην Πειραϊκή, κοντά στο νοσοκομείο Μεταξά άσπρο θηλυκό ακυλάκι.
Βρέθηκε στην Πειραϊκή, κοντά στο νοσοκομείο Μεταξά άσπρο θηλυκό σκυλάκι. Μήπως το ψάχνει κανείς; Φιλοξενείται με μεγάλη δυσκολία μέχρι το πρωί. Επείγει φιλοξενία. Επικοινωνία

0 comments:

Μπορείς να βοηθήσεις?