Βρέθηκε παρατημένος στην Άνω Τούμπα ο σκύλος της φωτογραφίας και χαρίζεται! Είναι περίπου 3 μηνών, θα αποπαρασιτωθεί και θα εμβολιαστεί. Ποιος θα τον υιοθετήσει?

Βρέθηκε παρατημένος στην Άνω Τούμπα ο σκύλος της φωτογραφίας και χαρίζεται! Είναι περίπου 3 μηνών, θα αποπαρασιτωθεί και θα εμβολιαστεί. Ποιος θα τον υιοθετήσει?
Βρέθηκε παρατημένος στην Άνω Τούμπα ο σκύλος της φωτογραφίας και χαρίζεται! Είναι περίπου 3 μηνών, θα αποπαρασιτωθεί και θα εμβολιαστεί.
Επικοινωνία

0 comments:

Μπορείς να βοηθήσεις?