Βρέθηκε στις 13 Οκτωβρίου μικρόσωμο άσπρο σκυλάκι στον Άνω Κορυδαλλό. Το αναγνωρίζει κανείς?

Βρέθηκε στις 13 Οκτωβρίου μικρόσωμο άσπρο σκυλάκι στον Άνω Κορυδαλλό. Το αναγνωρίζει κανείς?
Βρέθηκε απόψε 13 Οκτωβρίου στον Άνω Κορυδαλλό. Επικοινωνία

0 comments:

Μπορείς να βοηθήσεις?