Χαρίζεται θηλυκό american pitbull x pitbull red nose, 3 ετών. Είναι πολύ φιλικό και γνωρίζει από βασικές εντολές

Χαρίζεται θηλυκό american pitbull x pitbull red nose, 3 ετών. Είναι πολύ φιλικό και γνωρίζει από βασικές εντολές
Χαρίζεται θηλυκό american pitbull x pitbull red nose, 3 ετών. Είναι πολύ φιλικό και γνωρίζει από βασικές εντολές. Είναι στη Θεσσαλονίκη η κοπέλα που το φιλοξενεί και δεν μπορεί να το κρατήσει άλλο. Τηλ. 6980836752

0 comments:

Μπορείς να βοηθήσεις?