Ο Ρουντι χάθηκε από Αμπελόκηπους Αττικης. Είναι 7 ετών και φορούσε λουράκι με τα στοιχεία του και ηλεκτρονική ταυτότητα. Δίνεται αμοιβή.

Ο Ρουντι χάθηκε από Αμπελόκηπους Αττικης. Είναι 7 ετών και φορούσε λουράκι με τα στοιχεία του και ηλεκτρονική ταυτότητα. Δίνεται αμοιβή.
Ο Ρουντι χάθηκε από Αμπελόκηπους Αττικης. Είναι 7 ετών και φορούσε λουράκι με τα στοιχεία του και ηλεκτρονική ταυτότητα. Δίνεται αμοιβή. Τηλ. 6909028300

0 comments:

Μπορείς να βοηθήσεις?