Βρέθηκε στην περιοχή Τσέρι, Λευκωσίας αρσενικό σκυλάκι, μεσαίου μεγέθους, 1 έτους, πολύ φιλικό. Το αναζητά κανείς?

Βρέθηκε στην περιοχή Τσέρι, Λευκωσίας αρσενικό σκυλάκι, μεσαίου μεγέθους, 1 έτους, πολύ φιλικό. Το αναζητά κανείς?
Βρέθηκε στην περιοχή Τσέρι, Λευκωσίας αρσενικό σκυλάκι, μεσαίου μεγέθους, 1 έτους, πολύ φιλικό. Τηλ. επικ. 99311440

0 comments:

Μπορείς να βοηθήσεις?