Βρέθηκε χθες το βράδυ να τρέμει στο Κερατσίνι! Φιλοξενείται προσωρινά, δεν φέρει τσιπ!

Βρέθηκε χθες το βράδυ να τρέμει στο Κερατσίνι! Φιλοξενείται προσωρινά, δεν φέρει τσιπ!
Βρέθηκε χθες το βράδυ να τρέμει στο Κερατσίνι! Φιλοξενείται προσωρινά, δεν φέρει τσιπ!
Παρακαλώ κοινοποιηστε να βρεθούν οι κηδεμόνες του!
Πηγή

0 comments:

Μπορείς να βοηθήσεις?